Mijn gevel moet voldoen aan brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1

> Brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1

Indien moet worden voldaan aan B-s3,d1 of C-s3,d1 is het noodzakelijk het hout brandvertragend te behandelen en ben je aangewezen op een classificatierapport op basis van testen.

Voor klasse B-s3,d1 en C-s3,d1 is wat er in uw attest staat (houtsoort, minimum dikte hout, toepassing, opstelling,….) bepalend of u voldoet aan gevraagde brandreactieklasse.

Ook hier is het belangrijk dat de gevelbekleding wordt geplaatst op een achterwand/substraat met brandklasse A1 of A2.

Conform de wetgeving voldoet isolatie niet. In de opbouw dient een beschermingsplaat K₂ 10 te worden voorzien.

Muur en gevelopstelling brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1*

1/ Isolatiemateriaal.

2/ Beschermingsplaat K₂ 10/K₂ 30 of EI 15 / EI 30

3/ Geventileerde luchtspouw + bevestigingssysteem (bv. vurenhout of grenenhout).

Bij Lemahieu Fire Protection dient het achterliggende lattenwerk niet brandvertragend te worden behandeld.

4/ Gesloten, brandvertragend behandelde gevelbekleding.

2 - 3 - 4 in rekening te brengen voor de brandreactie.

*Bron: WTCB

Opgelet bij open gevelbekleding

Open gevelbekleding wordt meestal uitgevoerd met een opening van 10mm tussen de gevelplanchetten. Op dit moment heeft niemand hiervoor een standaard classificatie. Lemahieu Fire Protection® zal investeren in testen om classificatie voor gevelbekleding met open voeg eventueel mogelijk te maken.

Het spreekt voor zich dat bij een open systeem ook het achterliggende regelwerk, brandvertragend moet behandeld worden.

Om een project met open bekleding te laten goedkeuren, zijn er momenteel 2 opties:

  1. U laat een SBI-test uitvoeren specifiek voor een project en in die opstelling (END-use). Dit gebeurt wel vaker maar kost tijd en geld. En geeft helemaal geen garantie op slagen.

  2. U wijzigt het concept naar een gesloten gevelbekleding bv. het profiel LDC FARO:

Contact

Wenst u graag meer informatie of advies inzake de brandreactieklasse, de Technical sales advisor van Lemahieu Fire Protection® beantwoordt met veel plezier uw vragen.