Mijn gevel moet voldoen aan brandreactieklasse D-s3,d1

> Brandreactieklasse D-s3,d1

De brandreactie van massief hout dat geen brandvertragende behandeling kreeg, is afhankelijk van de houtsoort, de dichtheid van het hout, de dikte van het profiel en de plaatsingswijze ervan.

Bij de vraag naar brandreactieklasse D-s3,d1, hoeft het hout niet brandvertragend behandeld te worden, indien het aan ondervermelde voorwaarden voldoet:

  1. gevelprofiel met een minimum dikte van 18 mm

  2. een houtsoort met minimale gemiddelde dichtheid van 390kg/m³

  3. een gesloten gevelbekleding (of open gevelbekleding met lariks onder voorwaarden)

Belangrijk is dat de gevelbekleding wordt geplaatst op een achterwand/substraat met brandklasse A1 of A2 = niet brandbaar.

Muur- en gevelopstelling brandreactieklasse D-s3,d1*

1/ Isolatiemateriaal, tenminste A2-s1,d0 met minimale dichtheid van 10 kg/m3. Indien niet wordt voldaan aan A2-s1,d0 (bv. PUR), dient een beschermingsplaat K₂ 10/K₂ 30 of EI 15/EI 30 te worden voorzien.

2/ Vochtscherm.

3/ Geventileerde luchtspouw + bevestigingssysteem (bv. vurenhout of grenenhout).

4/ Gesloten gevelbekleding met planchet minimumdikte 18 mm en een houtsoort met minimale densiteit van 390 kg/m³.

*Bron: WTCB

Bijkomende toelichting*

De beschikking 2006/213/EG preciseert de brandreactieklasse die - onder bepaalde voorwaarden - geldt voor massief houten gevelbekledingen zonder verdere proeven (zie tabel B). We willen erop wijzen dat een gevelbekledingssysteem uit cederstroken (WCR) met een dikte van 18 mm en een gemiddelde dichtheid van meer dan 350 kg/m³ volgens de proef- en classificatieverslagen de brandreactieklasse D-s2,d0 heeft. De plaatsingsvoorwaarden zijn identiek aan deze uit de tabel. Houten gevelbekledingen die beantwoorden aan de voorwaarden uit de beschikking (zie tabel) en cederhouten bekledingen die beantwoorden aan bovenstaande voorwaarden, voldoen dus aan de eisen voor lage gebouwen, aangezien hun klasse (D-s2,d0) gunstiger is dan de vereiste klasse (D-s3,d1).

Uittreksel uit de beschikking 2006/213/EG

Minimale gemiddelde dichtheid

Minimale dikten

Plaatsingsvoorwaarden (totaal/minimum)

Brandreactieklasse

390 kg/m³

18/12 mm

Met een open spouw aan de achterzijde (*)

D-s2,d0

(*) De ondergrond (bv. isolatie) achter de geventileerde spouw moet ten minste tot de klasse A2-s1,d0 behoren en een minimale dichtheid van 10 kg/m³ vertonen.

Ook andere houten gevelbekledingssystemen kunnen beantwoorden aan de eisen voor lage gebouwen. Indien deze niet conform zijn met een beschikking van de Europese Commissie, zal een proef- en classificatieverslag uitsluitsel geven. We willen erop wijzen dat de plaatsingsvoorwaarden uit het proefverslag strikt opgevolgd moeten worden in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden.

*Bron: WTCB

Contact

Wenst u graag meer informatie of advies inzake de brandreactieklasse, de Technical sales advisor van Lemahieu Fire Protection® beantwoordt met veel plezier uw vragen.