De balans tussen mens - planeet - welvaart

In alle processen en divisies streeft Lemahieu Group naar een continu verbeteren van het milieu, de financieel-economische en sociaal-maatschappelijke prestaties. Van aankoop tot productie en van investeringen tot personeelsbeleid neemt Lemahieu Group haar verantwoordelijkheid om een zo groot mogelijke positieve impact te realiseren op het gebied van PLANET-PEOPLE-PROSPERITY.

Meer dan 70% uit duurzaam beheerde bossen

> Planet

Onze producten zijn voor meer dan 70% afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en voldoen bijgevolg aan de hoogste normen, met als waarborg een PEFC- of FSC®-certificaat. Lemahieu-Lempan volgt de EUTR-richtlijnen zeer strikt. Zo garanderen we enkel legaal gekapt hout en worden onze partners eerlijk betaald.

We zetten ons in voor verantwoord bosbeheer:

  • FSC®-gecertificeerd sinds 2002

  • PEFC-gecertificeerd sinds 2006

EUTR

Vanaf 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR) van kracht. De EUTR maakt deel uit van het actieplan van de Europese Unie over wetshandhaving, goed bestuur en handel in de bosbouw (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT).

In het kader hiervan werd een Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (DDS) opgesteld, als handleiding voor de inkoop van houtproducten, met het oog op naleving van het bedrijfsbeleid voor verantwoorde en legale inkoop.

Het doel van deze handleiding is ervoor te zorgen dat bij de sourcing en inkoop van houtproducten dit Stelsel van Zorgvuldigheidseisen wordt toegepast om het risico te minimaliseren dat producten van onbekende of illegale oorsprong worden ingekocht of op de markt worden gebracht.

Een Beleidsverklaring Verantwoord Inkoopbeleid is eveneens ter beschikking.

Hout geeft zuurstof

Geen ander bouwmateriaal heeft zoveel voordelen voor het milieu als hout. Niet alleen slaan bomen CO₂ op tijdens hun levensjaren, de houtkap wordt jaar na jaar meer en meer gereguleerd waardoor duurzaam beheerde bossen stilaan de norm worden.

Video: Hout geeft zuurstof (bron: Wood.be)

Ecologisch verantwoorde investeringen om de toekomst van de volgende generatie te waarborgen

Bouwen in hout draagt bij tot de noodzakelijke CO₂-reductie. Geen wonder dus dat hout als het bouwmateriaal van de toekomst wordt gezien. Vaak zijn er echter nog te veel beperkingen om hout in alle toepassingen van de bouw te gebruiken. Met investeringen in de allernieuwste, meest ecologische technologieën en productinnovaties willen we het gebruik van hout en platen in de bouw en interieur, aanmoedigen en verruimen.

Deze visie werd bekrachtigd in:

  1. De oprichting van onze dochteronderneming LDCwood, waardoor duurzaam ThermoWood® lokaal kan geproduceerd worden in België.

  2. Een nieuwe divisie, Lemahieu Fire Protection®, die de toepassingen van hout in de projectmarkt verruimt door hout en platen brandvertragend te behandelen tot de gewenste brandreactieklasse.

  3. De uitbreiding van onze impregneercapaciteit vergroot ons aanbod van verduurzaamde lokale houtsoorten.

Klimaatstrategie en LEAN-filosofie

Als adept van de LEAN-filosofie focussen we op het creëren van waarde voor onze klanten en medewerkerstevredenheid in alle bedrijfsprocessen. Dit betekent ook dat we verspilling in onze flow traceren en oplossen: overproductie, overbodige wachttijden, ongebruikte assets. Ook een bewust energiebeleid en medewerkers bewust maken van het energieverbruik van apparaten, verpakkingen en afvalbeheer behoren hiertoe.

Video: reportage Z-Industry: fabrieken van de toekomst

Samen met CO2logic naar een CO-neutrale toekomst

De doorlichting van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic en certificatie-instelling Vinçotte bracht onze volledige eigen CO₂-emissies in kaart (scope 1+2), alsook een belangrijk deel van de relevante scope 3 emissies, namelijk woon-werkverkeer, dienstreizen, afvalverwerking, papieraankoop en indirecte emissies gerelateerd aan scope 1+2 categorieën.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de Europese klimaatdoelstellingen te halen, brachten we onze ambities over in een klimaatstrategie.

Enkele acties van de voorbije jaren:

De recuperatie van regenwater in ons productieproces.
De recuperatie van regenwater in ons productieproces.
De verwarming van onze productiesite op houtkrullen.
De verwarming van onze productiesite op houtkrullen.
De installatie van een windmolen die ons voorziet van groene stroom.
De installatie van een windmolen die ons voorziet van groene stroom.

De inspanningen van de voorbije jaren om onze ecologische impact te verkleinen, leidt in 2021 tot het certificaat van CO₂-neutraal bedrijf. De onvermijdelijke restuitstoot compenseren we met de ondersteuning van gecertificeerde klimaatprojecten van CO2logic: Uganda Water Project en Zambia Forestry Project.

Onze ambitie voor 2021

In 2021 gaan we nog een stapje verder en vechten we op twee fronten verder aan de verlaging van onze CO₂-uitstoot: transport en energie. De investering in zonnepanelen en switch naar hybridewagens zullen vanaf 2022 zorgen voor een emissiedaling van 25%. Daarbovenop blijven we de klimaatprojecten van CO2logic verder ondersteunen om onze restuitstoot te compenseren.

PLEASURE to the people

> People

Hout geeft letterlijk zuurstof aan onze planeet, maar ook aan onze interne werking en relatie tot onze stakeholders. Leveranciers zien wij als partners. Met wederzijds respect en vertrouwen bouwen we langetermijnrelaties op.

Door de aankoop van FSC® en PEFC-gecertificeerd hout, geven we voorrang aan leveranciers die rekening houden met de lokale bevolking en bijdragen in hun welzijn, en arbeiders in correcte en veilige omstandigheden laten werken.

Maar het kostbaarste goed zijn onze medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in om de toekomst van hout als duurzaam bouwmateriaal verder vorm te geven. Ons doel is een inclusieve arbeidsorganisatie waar alle medewerkers worden gerespecteerd en gelijk worden behandeld.

Lemahieu Group wil een fijne werkomgeving creëren in haar vestigingen in Gent en Oostende door oog te hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden, informele activiteiten en bedrijfsfaciliteiten.

Een sterke basis om de toekomst van onze klanten en medewerkers te waarborgen

> Prosperity

Sinds 1932 heeft Lemahieu Group een solide reputatie opgebouwd in de markt. Met de verkoop van houtproducten en platen creëert Lemahieu Group een economische meerwaarde voor haar medewerkers en klanten en streeft het een evenwicht na tussen PROFIT, PEOPLE en PLANET. Lemahieu Group staat ten dienste van zijn klanten en beoogt een langetermijnrelatie met een sterke focus op service, openheid en transparantie.