Wettelijke eisen inzake brandreactieklasse van gevelbekledingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden

> De eisen inzake brandreactieklasse*

Om brandvoorplanting via de gevel te beperken of te vertragen, legt het Koninklijk Besluit Basinormen enkele eisen op met betrekking tot de brandreactie van gevelbekleding in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden of end-use conditions (m.a.w. zoals ze geplaatst zijn op de werf).

Dit houdt in dat men bij de beoordeling van de brandreactie van de gevelbekleding rekening moet houden met de eventuele invloed van de onderliggende materiaallagen en de bevestigingswijze.

*Bron: WTCB

Overzicht van de in de herziening vermelde brandreactie-eisen van de gevelbekledingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden.*

Gebouwtype

Hoge gebouwen

Middelhoge gebouwen

Lage gebouwen
Niet-zelfredzaam (type 1)

Lage gebouwen
Zelfredzaam (type 2) en zelfredzaam/wakend (type 3)

Gevelbekleding (¹)

A2-s3,d0 (²)

B-s3,d1

C-s3,d1 (²)

D-s3,d1


(¹) De deuren, gevelversieringen, voegen en technische uitrustingen in de gevel (bv. uithangborden, verlichtingstoestellen, verluchtingsroosters, afvoergoten, plantenbakken en muurdoorvoeren van verwarmingsinstallaties) zijn niet onderworpen aan de vermelde eisen, voor zover hun totale zichtbare oppervlakte kleiner is dan 5% van de zichtbare oppervlakte van de desbetreffende gevel.

(²) Strenger dan de vroegere eis.

*Bron: WTCB

HOGE GEBOUWEN (h > 25 m)

In de nieuwe regelgeving zijn vooral de eisen voor hoge gebouwen (h > 25 m) strenger geworden. Zo zal de gevelbekleding moeten beantwoorden aan de brandreactieklasse A2-s3,d0 volgens de norm NBN EN 13501-1 (6) of door middel van een LARGE-SCALE TEST (bijvoorbeeld SP FIRE 105).

MIDDELHOGE GEBOUWEN (10 m ≤ h ≤ 25 m)

Voor middelhoge gebouwen (10 m ≤ h ≤ 25 m) blijft de eis onveranderd. In dat geval moet de gevelbekleding minstens voldoen aan de brandreactieklasse B-s3,d1.

LAGE GEBOUWEN (h < 10 m)

Bij lage gebouwen (h < 10 m) zijn de eisen afhankelijk van het gebruikerstype:

  • niet-zelfredzame gebruikers (type 1; bv. ziekenhuizen, gevangenissen en crèches): de eis voor de brandreactieklasse van de gevelbekleding wordt verstrengd naar C-s3,d1

  • slapende zelfredzame gebruikers (type 2; bv. hotels en appartementsgebouwen) en wakende gebruikers (type 3; bv. kantoorgebouwen winkels): de gevelbekleding moet tot de brandreactieklasse D-s3,d1 behoren.

Het is belangrijk om op te merken dat deze eisen van toepassingen zijn op de houten gevelbekleding in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden en niet op de bekleding op zich.

Bron: WTCB

Hoe moet uw gevel in hout opgebouwd zijn indien het moet voldoen aan de vereiste brandreactieklasse? Komt elke houtsoort in aanmerking en wanneer moet ik het hout brandvertragend laten behandelen? We geven een antwoord op uw vragen:

Contact

Wenst u graag meer informatie of advies inzake de brandreactieklasse, de Technical sales advisor van Lemahieu Fire Protection® beantwoordt met veel plezier uw vragen.